moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Náhľady článkov z časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

odborný článok z čísla 1/2023

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p. p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Čítať ďalej...

Správne hustenie pneumatík je pre prevádzku nevyhnutnosťou

odborný článok z čísla 12/2022

Ťahová účinnosť je základný parameter hodnotiaci kvalitu premeny výkonu motora traktora na ťahovú silu. Efektívne využitie výkonu motora traktora pri použití kolesového pojazdového ústrojenstva pri jeho prenose na podložku významným spôsobom ovplyvňujú tri základné faktory: rozmery použitých pneumatík, vnútorný tlak ich hustenia a doťaženie hnacích kolies.

Čítať ďalej...

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

odborný článok z čísla 11/2022

Podľa prieskumu odborného ča-sopisu „Agrar Today“ 82 percent farmárov predpokladá, že stroje budú v budúcnosti vykonávať poľné práce autonómne. „V robotike je veľký potenciál,” hovorí poľnohospodársky expert Horst-Henning Steinmann z univerzity v Göttingene. „Roboty boli 20 alebo 30 rokov len víziou, teraz prichádzajú na trh prvé prototypy a modely”.

Čítať ďalej...

Žatva so srdcom

Žatva so srdcom

reportáž

Láska k technike a zvlášť ku kombajnom viedla chlapov z rodiny Balážovcov z Bardoňova k podnikaniu v službách so zberovou technikou. Za kvalitou odvedenej práce si stoja, a preto si dovolili dať svojej firme s ručením obmedzeným názov Balážovci.

Čítať ďalej...

S orbou aj bez orby – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

odborný článok z čísla 9/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Efekty fungovania každého poľnohospodárskeho podniku sú primárne determinované kvalitou a stavom základného prírodného zdroja využívaného v poľnohospodárskej výrobe, ktorým je pôda. Mnoho vedcov a veľká skupina odborníkov z praxe uvádza, že pôda je najzložitejším a najživším ekosystémom na Zemi.

Čítať ďalej...

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

odborný článok z čísla 8/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

V súvislostiach s prípravou Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bol okrem Príručky pre žiadateľa spracovaný a zverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý sa bude v rámci uvedeného podopatrenia uplatňovať.

Čítať ďalej...

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

odborný článok z čísla 7/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Rastliny, pri pestovaní ktorých vzniká ako vedľajší produkt slama, sú u nás zaradené v osevných postupoch prakticky vo všetkých výrobných oblastiach, t.j. kukuričnej, repárskej, zemiakárskej a v nemalej miere aj v horskej. V jednotlivých oblastiach sú rozdielne klimatické aj pôdne podmienky, a to často ovplyvňuje tak termín, ako aj spôsob zberu slamy.

Čítať ďalej...

Technologické systémy pestovania poľných plodín (7. časť)

odborný článok z čísla 6/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Kapusta repková pravá (zjednodušene repka) je považovaná za hlavného protagonistu olejnín. Na Slovensku sa stala najvýznamnejšou a najrozšírenejšou olejninou. V ostatných rokoch došlo k miernemu zakolísaniu osevných plôch. Nakoľko pestovanie uvedenej plodiny sa presunulo do teplejších oblastí, zberové plochy sú limitované agroekologickými podmienkami.

Čítať ďalej...

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo