moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Náhľady článkov z časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Aké boli obilné kombajny v minulosti a aké budú v budúcnosti?

Aké boli obilné kombajny v minulosti a aké budú v budúcnosti?

odborný článok

To, akým smerom bude postupovať ďalší vývoj techniky na zber obilnín, nemôžeme zatiaľ s istotou určiť. Samozrejme bude pokračovať vývoj tradičných strojov, pri ktorých budú čoraz viac aplikované inteligentné automatické prvky, vrátane zmien v oblasti pohonných systémov s cieľom eliminovať emisnú záťaž. V poslednom období bolo okrem obilných kombajnov „klasickej“ koncepcie predstavených aj niekoľko zaujímavých konceptov, ktoré by mohli ďalší smer vývoja kombajnov trochu načrtnúť.

Čítať ďalej...

Modernizácia PD Hôrka nad Váhom v rýchlom slede

Modernizácia PD Hôrka nad Váhom v rýchlom slede

reportáž

PD Hôrka nad Váhom v minulosti združovala družstvá v Hôrke, Hrádku a Novej Vsi nad Váhom. V minulom roku ukončilo svoju profesionálnu, dlhoročnú kariéru, bývalé vedenie družstva na čele s pánom Milanom Slezákom, ktorého nahradil Ing. Peter Matejovič.

Čítať ďalej...

Rekordní špecialisti na hnojovicu

Rekordní špecialisti na hnojovicu

reportáž

Doslova milióny metrov kubických aplikovanej hnojovice a digestátu v priebehu niekoľkých rokov robia zo spoločnosti Letoni odborníkov, akých nielen na Slovensku, ale aj v Európe budete hľadať len veľmi ťažko.

Čítať ďalej...

Aktuálny stav vo vybavení poľnohospodárstva traktormi

odborný článok z čísla 1/2023

Vybavenie poľnohospodárskych podnikov traktormi, ostatnými energetickými prostriedkami, ako aj ďalšou technikou potrebnou pre zabezpečenie poľných prác sa stále považuje za veľmi dôležité porovnávacie kritérium. Napr. nakupovaný počet nových traktorov, inštalovaný výkon v ich motoroch vo vzťahu k veľkosti poľnohospodárskeho podniku - výmere jeho poľnohospodárskej pôdy (p. p.) je kritérium, ktoré umožňuje posúdiť nielen úroveň technickej vybavenosti podnikov (fariem) navzájom, ale môže slúžiť aj ako ukazovateľ pre hodnotenie úrovne technickej a technologickej vyspelosti poľnohospodárstva jednotlivých krajín.

Čítať ďalej...

Správne hustenie pneumatík je pre prevádzku nevyhnutnosťou

odborný článok z čísla 12/2022

Ťahová účinnosť je základný parameter hodnotiaci kvalitu premeny výkonu motora traktora na ťahovú silu. Efektívne využitie výkonu motora traktora pri použití kolesového pojazdového ústrojenstva pri jeho prenose na podložku významným spôsobom ovplyvňujú tri základné faktory: rozmery použitých pneumatík, vnútorný tlak ich hustenia a doťaženie hnacích kolies.

Čítať ďalej...

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

odborný článok z čísla 11/2022

Podľa prieskumu odborného ča-sopisu „Agrar Today“ 82 percent farmárov predpokladá, že stroje budú v budúcnosti vykonávať poľné práce autonómne. „V robotike je veľký potenciál,” hovorí poľnohospodársky expert Horst-Henning Steinmann z univerzity v Göttingene. „Roboty boli 20 alebo 30 rokov len víziou, teraz prichádzajú na trh prvé prototypy a modely”.

Čítať ďalej...

Žatva so srdcom

Žatva so srdcom

reportáž

Láska k technike a zvlášť ku kombajnom viedla chlapov z rodiny Balážovcov z Bardoňova k podnikaniu v službách so zberovou technikou. Za kvalitou odvedenej práce si stoja, a preto si dovolili dať svojej firme s ručením obmedzeným názov Balážovci.

Čítať ďalej...

S orbou aj bez orby – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

odborný článok z čísla 9/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Efekty fungovania každého poľnohospodárskeho podniku sú primárne determinované kvalitou a stavom základného prírodného zdroja využívaného v poľnohospodárskej výrobe, ktorým je pôda. Mnoho vedcov a veľká skupina odborníkov z praxe uvádza, že pôda je najzložitejším a najživším ekosystémom na Zemi.

Čítať ďalej...

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

odborný článok z čísla 8/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

V súvislostiach s prípravou Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bol okrem Príručky pre žiadateľa spracovaný a zverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý sa bude v rámci uvedeného podopatrenia uplatňovať.

Čítať ďalej...

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo