moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Náhľady článkov z časopisu Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

High-tech revolúcia v poľnohospodárstve: trendy robotiky

odborný článok z čísla 11/2022

Podľa prieskumu odborného ča-sopisu „Agrar Today“ 82 percent farmárov predpokladá, že stroje budú v budúcnosti vykonávať poľné práce autonómne. „V robotike je veľký potenciál,” hovorí poľnohospodársky expert Horst-Henning Steinmann z univerzity v Göttingene. „Roboty boli 20 alebo 30 rokov len víziou, teraz prichádzajú na trh prvé prototypy a modely”.

Čítať ďalej...

Žatva so srdcom

Žatva so srdcom

reportáž

Láska k technike a zvlášť ku kombajnom viedla chlapov z rodiny Balážovcov z Bardoňova k podnikaniu v službách so zberovou technikou. Za kvalitou odvedenej práce si stoja, a preto si dovolili dať svojej firme s ručením obmedzeným názov Balážovci.

Čítať ďalej...

S orbou aj bez orby – aktuálne prístupy k obrábaniu pôdy

odborný článok z čísla 9/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Efekty fungovania každého poľnohospodárskeho podniku sú primárne determinované kvalitou a stavom základného prírodného zdroja využívaného v poľnohospodárskej výrobe, ktorým je pôda. Mnoho vedcov a veľká skupina odborníkov z praxe uvádza, že pôda je najzložitejším a najživším ekosystémom na Zemi.

Čítať ďalej...

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

odborný článok z čísla 8/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

V súvislostiach s prípravou Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bol okrem Príručky pre žiadateľa spracovaný a zverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý sa bude v rámci uvedeného podopatrenia uplatňovať.

Čítať ďalej...

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

odborný článok z čísla 7/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Rastliny, pri pestovaní ktorých vzniká ako vedľajší produkt slama, sú u nás zaradené v osevných postupoch prakticky vo všetkých výrobných oblastiach, t.j. kukuričnej, repárskej, zemiakárskej a v nemalej miere aj v horskej. V jednotlivých oblastiach sú rozdielne klimatické aj pôdne podmienky, a to často ovplyvňuje tak termín, ako aj spôsob zberu slamy.

Čítať ďalej...

Technologické systémy pestovania poľných plodín (7. časť)

odborný článok z čísla 6/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Kapusta repková pravá (zjednodušene repka) je považovaná za hlavného protagonistu olejnín. Na Slovensku sa stala najvýznamnejšou a najrozšírenejšou olejninou. V ostatných rokoch došlo k miernemu zakolísaniu osevných plôch. Nakoľko pestovanie uvedenej plodiny sa presunulo do teplejších oblastí, zberové plochy sú limitované agroekologickými podmienkami.

Čítať ďalej...

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo