moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Aké boli obilné kombajny v minulosti a aké budú v budúcnosti?

Aké boli obilné kombajny v minulosti a aké budú v budúcnosti?

odborný článok

To, akým smerom bude postupovať ďalší vývoj techniky na zber obilnín, nemôžeme zatiaľ s istotou určiť. Samozrejme bude pokračovať vývoj tradičných strojov, pri ktorých budú čoraz viac aplikované inteligentné automatické prvky, vrátane zmien v oblasti pohonných systémov s cieľom eliminovať emisnú záťaž. V poslednom období bolo okrem obilných kombajnov „klasickej“ koncepcie predstavených aj niekoľko zaujímavých konceptov, ktoré by mohli ďalší smer vývoja kombajnov trochu načrtnúť.

Obilné kombajny sú už niekoľko desaťročí pri zbere zrnín nezastupiteľnými strojmi. Praktici poznajú, že ide o sezónne stroje, ktoré často pracujú iba niekoľko dní v roku, a to ešte ich nasadenie v zberovej sezóne často ovplyvňuje rozmanitosť počasia. Hlavný dôraz pri vývoji obilných kombajnov bol preto vždy kladený predovšetkým na ich vysokú výkonnosť tak, aby bol zber vykonaný v čo najkratšom čase a bola pritom dosiahnutá čo najvyššia kvalita zberaného produktu.

Kým vývoj obilných kombajnov sa v minulosti zameriaval predovšetkým na urýchlenie prác spojených so zberom zrnín, v súčasnosti sú už pri vývoji obilných kombajnov využívané automatizačné a regulačné prvky. Majú za úlohu uľahčiť prácu obsluhe, znížiť jej únavu pri riadení stroja, zvýšiť kvalitu a efektívnosť vykonávanej práce, a tým znížiť prevádzkové, ale v konečnom dôsledku aj výrobné náklady.

 

História vývoja obilných kombajnov

Podľa dostupných literárnych zdrojov mláťací mechanizmus bol známy už v roku 1831, vtedy išlo o mláťací mechanizmus zubový. Neskôr bol patentovaný mlatkový mláťací mechanizmus, to bolo v roku 1860. Konštrukcia samohybného obilného kombajnu bola patentovaná už v roku 1912, ale k rozšíreniu a sériovej výrobe došlo oveľa neskôr. Uskutočnilo sa to zhruba od roku 1935, kedy bol vyrobený samohybný obilný kombajn Massey-Harris 20 SP a k rozšíreniu jeho výroby došlo až po roku 1937.

massey harris 20

Rozmerovo väčší obilný kombajn Massey-Harris 20 bol pôvodne vyvinutý pre argentínsky trh. Kombajn Massey-Harris 21, ktorý bol uvedený do výroby v roku 1941, bol už vyvinutý pre americký trh a bol celosvetovo uznávaný ako prvý komerčne úspešný projekt. Kombajn Massey-Harris 21 bol vyrobený z nehrdzavejúcej ocele a nebol lakovaný, avšak nedostatok kovu prinútil výrobcu použiť bežnú oceľ.

Do kombajnov tohto modelu boli namontované šesťvalcové benzínové motory, ktoré sa nachádzali nad prednou osou. Aby sa operátorovi poskytli pohodlné pracovné podmienky, stĺpik riadenia bol regulovaný vo vertikálnej a horizontálnej rovine a na výšku. Kombajn mal šírku záberu 288 cm.

Počas druhej svetovej vojny Massey-Harris a Model 21 boli priekopníkmi „Harvesting Brigade“. Spoločnosť získala po-volenie postaviť flotilu 500 modelov 21 a predať ich zákazkovým operátorom, ktorí mali pracovať na sever od južných štátov oblasti Great Plains v USA a pritom sledovať dozrievajúcu úrodu na severe.

Materiály ako oceľ, motory a ďalšie komponenty boli počas vojny na prídel, aby sa zabezpečilo, že spojenecké vojenské sily budú mať dostatočné zásoby. Massey Harris musel presvedčiť úrady, že 500 modelov 21 je pre Spojencov dostatočne hodnotných, pretože materiály na ich stavbu mohli byť pridelené spolu s priestormi továrne, keďže závody Massey Harris boli prestavané na výrobu rôznych vojenských zariadení. Massey Harris argumentoval v súvislosti s materiálmi a priestorom v závode tým, že poukázal na to, že stroje ušetria prácu a uvoľnia traktory na iné použitie. Traktory boli v tom čase nedostatkové a kombajny by znížili straty pri úrode spôsobené utláčaním obilia pri otváraní polí ťahaným typom kombajnov, alebo rozbitými snopmi, ak sa pole zbieralo viazačom a mláťačkou.

massey harris 21

Plán vyšiel, pretože stroje za jeden rok zožali viac ako milión akrov a pri tom uvoľnili odhadom 1 000 traktorov na inú prácu. Massey Harris tvrdo pracoval, aby zabezpečil úspech programu umiestnením náhradných dielov pozdĺž trasy na sever cez Great Plains.

Pre Masseyho Harrisa je ešte dôležitejšie, že Harvest Brigade vyvolala u veľkého počtu farmárov veľmi pozitívny dojem z kombajnov s vlastným pohonom Massey Harris. Keď vojna skončila a boli schopní prejsť späť na normálnu výrobu, dopyt po kombajnoch Massey Harris bol okamžitý.

S kombajnmi MH-20 a MH-21 dosiahol Massey-Harris dôležitý prelom v zbere obilia, ktorý boli ostatní výrobcovia kombajnov nútení nasledovať.

Hlavnú úloha pri vývoji kombajnov Massey-Harris zohral Tom Carroll a jeho tím spolupracovníkov. V roku 1958 mu Americká spoločnosť poľnohospodárskych inžinierov udelila zlatú medailu ako uznanie jeho prínosu k vývoju kombajnov.

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo