moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

Katalóg strojov a indexácia katalógových cien

odborný článok z čísla 8/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

V súvislostiach s prípravou Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 na opatrenie 4 – Investície do hmotného majetku a podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov bol okrem Príručky pre žiadateľa spracovaný a zverejnený aj Katalóg cien poľnohospodárskej techniky, stavieb a technológií, ktorý sa bude v rámci uvedeného podopatrenia uplatňovať.

Do prvej verzie Katalógu…, spracovanej v decembri 2021, boli zaradené údaje o cenách traktorov, strojov na zber krmovín, stavieb a technológií v živočíšnej výrobe. Takto pripravený Katalóg… spolu s Výzvou… bol potom 31. 1. 2022 zverejnený na stránke Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

Následne na to, ešte vo februári tohto roku, PPA v rámci pracovného stretnutia na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) predstavila Katalóg cien poľnohospodárskej techniky širšej verejnosti spolu s vysvetlením, že Katalóg… je opatrenie, ktoré má nahradiť verejné obstarávanie, má zjednodušiť a hlavne urýchliť vyhodnocovanie žiadostí o finančný príspevok. Zároveň PPA predstavila aj aplikačnú kalkulačku k cenníku a ďalšie dokumenty s tým súvisiace.

Zároveň odznela aj prvá informácia o potrebe indexácie katalógových cien. „Normatívy cien na kilowatt výkonu, meter záberu či plochu už neodrážajú nárast cien technológií a stavieb, ktorých sme svedkom v ostatných mesiacoch. Aktuálny katalóg bol vytvorený v závere minulého roka. Už pre tento nový katalóg zapracujeme do projektovaných a schválených nákladov inflačný vzorec. Je vytvorený a veríme, že ho dostaneme aj potvrdený z Európskej komisie. Také sú predbežné reakcie,“ informoval minister S. Vlčan.

Minister zároveň upozornil, že ceny sa síce dnes môžu indexovať smerom nahor, ale v budúcnosti môže dôjsť aj k poklesu cien stavebných materiálov či komodít. Aj túto zmenu má katalóg odzrkadľovať. „Indexáciu chceme aplikovať už u tých subjektov, ktoré v rámci 4.1 obstarajú tovary, aby sme im zohľadnili nárast cien. My ako PPA stanovíme hodnotu zákazky a následne si dáme od žiadateľa odsúhlasiť, či s tým súhlasí,“ informoval riaditeľ PPA Jozef Kiss. Konkrétne percento, ktorým budú indexované ceny v katalógu, v čase konania spomínaného pracovného stretnutia prezradiť nechcel.

 

Indexácia katalógových cien

Dňa 15. 06. 2022 PPA oznámila príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPAVýzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov. Ako príloha k aktualizácii bol zverejnený aj aktualizovaný Katalóg cien poľnohospodárskej techniky. Podľa informácií, ktoré následne odzneli na workshope, by priemerné zvýšenie normatívov pri stavbách malo dosiahnuť 12,4 percenta. Pri strojoch a technológiách je o niečo nižšie.

stupnica nakladov

 

cennik traktorov

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo