moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

Postupy zberu, spracovania a využitia slamy

odborný článok z čísla 7/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Rastliny, pri pestovaní ktorých vzniká ako vedľajší produkt slama, sú u nás zaradené v osevných postupoch prakticky vo všetkých výrobných oblastiach, t.j. kukuričnej, repárskej, zemiakárskej a v nemalej miere aj v horskej. V jednotlivých oblastiach sú rozdielne klimatické aj pôdne podmienky, a to často ovplyvňuje tak termín, ako aj spôsob zberu slamy.

Úrody slamy sa pri konvenčných plodinách, v závislosti od druhu a odrody, zvyčajne pohybujú na úrovni 0,6 až 1,5 násobku úrody zrna, v niektorých prípadoch však môžu byť aj vyššie. Získané množstvo slamy závisí od viacerých faktorov. Okrem rozlohy osiatych plôch je dôležitým faktorom druh či odroda pestovanej plodiny. S rozšírením a vývojom kombajnov v druhej polovici 20. storočia bol nastolený trend znižovania podielu slamy na celkovej hmote rastlín z dôvodu uľahčenia priechodnosti materiálu mlátiacim ústrojenstvom a s cieľom zvýšenia kvality výmlatu a výkonnosti kombajnov. Od deväťdesiatych rokov bol tento trend ešte podporený znižovaním stavov dobytka a postupným rozširovaním bezpodstielkových technológií v živočíšnej výrobe.

 

Technologické postupy spracovania a zberu slamy

Technológie zberu, spracovania, konzervácie a skladovania slamy sú známe. K dispozícii sú rôzne riešenia variantov strojových liniek, využívaných v technologickom procese zberu, manipulácie a dopravy slamy. V súčasných podmienkach prevahy bezpodstielkových spôsobov chovu ošípaných a hovädzieho dobytka, kedy nie je nutné použiť väčšinu produkcie slamy ako materiál pre podstielku, je možné ponechať do poslednej chvíle otvorené rozhodnutie, či bude slama podrvená, rozhodená a aplikovaná do pôdy, alebo bude zhodnotená ako priemyselná surovina či palivo.

V praxi je využívaných niekoľko alternatív spracovania slamy. V prípadoch, kedy je slamy málo, alebo pre ňu nie je vhodné využitie, je najčastejšie slama rozdrvená a rozhodená po poli pomocou drviča integrovaného na kombajne. Tento spôsob spracovania slamy je výhodný najmä preto, že ho možno realizovať v rámci jednej operácie spoločne so zberom zrna. Nevyžaduje samostatnú technologickú operáciu, spojenú s obstaraním a prevádzkou samostatného stroja a s prejazdmi po pozemku. Obľúbenosť tohto spôsobu spracovania v našich podmienkach rastie.

V prípade potreby zberu slamy je jej nevýhodou z hľadiska ďalšej manipulácie a využitia nízka merná (objemová) hmotnosť. Na riadku po vymlátení sa pohybuje merná hmotnosť slamy v závislosti od obsahu vody v rozmedzí 50-100 kg.m-3. Táto skutočnosť robí všetku manipuláciu a dopravu v tomto stave ekonomicky úplne nevhodnou. Preto je súčasťou všetkých realizovaných postupov využitia slamy zvýšenie jej mernej hmotnosti.

Ak je pre slamu k dispozícii vhodné využitie, je jej spracovanie zamerané na efektívny zber, úpravu (transformáciu) do požadovaného stavu a racionálnu dopravu na miesto uskladnenia. V takýchto prípadoch sú takmer výhradne využívané technológie zberu s využitím zberacieho lisu alebo zberacej rezačky. Hlavne spôsoby lisovania slamy do obrých balíkov v súčasnosti takmer vytlačili v minulosti najčastejšie využívaný systém zberu a dopravy pomocou zberacích vozov.

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo