moderna-mechanizacia logo

gears

Meniny

Technologické systémy pestovania poľných plodín (7. časť)

odborný článok z čísla 6/2022, autor: doc. Ing. Jozef Ďuďák, CSc., Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Kapusta repková pravá (zjednodušene repka) je považovaná za hlavného protagonistu olejnín. Na Slovensku sa stala najvýznamnejšou a najrozšírenejšou olejninou. V ostatných rokoch došlo k miernemu zakolísaniu osevných plôch. Nakoľko pestovanie uvedenej plodiny sa presunulo do teplejších oblastí, zberové plochy sú limitované agroekologickými podmienkami.

Využitie repky spadá predovšetkým do sféry potravinárskeho využitia. Bielkovina repky predstavuje potencionálne využiteľný zdroj pre ľudskú výživu. Je významnou súčasťou kŕmnych zmesí, biomasa sa využíva ako zelené kŕmenie alebo zelené hnojenie. Olej je perspektívnou surovinou pre chemický priemysel (oleochémia) a ako zdroj obnoviteľnej energie namiesto nerastných zdrojov.

Z agroekologických výhod treba spomenúť vynikajúcu predplodinovú hodnotu pre obilniny, zvyšuje úrodnosť pôdy, má odburiňujúci účinok, znižuje potrebu priemyselných hnojív. Považujeme ju za alternatívny zdroj organických hnojív. Jej pestovanie je úspešné i v oblastiach znečisťovaných sírou (asanačná plodina). Je významným zdrojom obživy pre voľne žijúcu faunu (včelomilná plodina). Zabraňuje erózii pôdy, splavovaniu dusíkatých látok do podzemných vôd, znižuje znečistenie pôdy a vodných zdrojov, biomasa je súčasťou plynulého zeleného kŕmenia.

Vďaka „nepriateľským útokom“ na poľnohospodárov, ale aj výrobcov biopalív s poukazom na akúsi všeobecnú škodlivosť repky pre ľudí, štátnu pokladnicu a dokonca aj životné prostredie, ktorých svedkami sme boli pred dvomi rokmi, sa v našich podmienkach záujem o pestovanie tejto plodiny medzi rokmi 2020 a 2021 znížil o približne 10 tisíc ha. Napriek tomu však aj v súčasnosti môžeme pozorovať pred dvomi rokmi tak veľmi kritizované nažlto kvitnúce polia. Sú signály, že pestovateľom repky by v aktuálnom hospodárskom roku mohla táto plodina priniesť už dlho očakávaný dobrý hospodársky výsledok.

rentabilita pestovania repky

Čo je pre pestovateľov repky dobrou správou je fakt, že v posledných mesiacoch rapídne narástol dopyt po repkovom semene a v súvislosti s tým sa zvýšili aj výkupné ceny. Je predpoklad, že tento zvýšený dopyt bude pretrvávať aj naďalej, nakoľko okrem využitia repkového semena v potravinárskom priemysle pri výrobe jedlých olejov (aj keď si takéto oleje musíme zatiaľ nechať vylisovať v zahraničí, ale už sa črtá náznak na zlepšenie aj v tejto oblasti), sa zvyšuje aj jeho význam ako energetickej suroviny, využívanej pri výrobe metylesteru repkového oleja (aspoň v tejto oblasti využitia repky máme slušné spracovateľské kapacity). Zlou správou je však to, že pri pestovaní tejto „energetickej suroviny“ významným spôsobom narástli ceny všetkých energetických vstupov, ktoré sú s jej pestovaním spojené (zvýšili sa ceny nafty, priemyselných hnojív a čiastočne aj ceny pesticídov). Aj napriek uvedenej „zlej správe“ však bude určite pre poľnohospodárov repka zaujímavou komoditou a minimálne v nasledujúcich mesiacoch a snáď aj v najbližších rokoch bude aj naďalej pretrvávať záujem o pestovanie tejto plodiny.

podiel nakladov pestovania repky

 

Náklady na pestovanie a rentabilita repky

V súvislostiach s nárastom cien vstupov spojených so zakladaním porastov a pestovaním repky bude asi vhodné pozrieť sa na náklady, ktorých sledovaniu sú už niekoľko rokov venované práce VÚEPaP v Bratislave.

Celý článok si môžete prečítať v printovej verzii časopisu.

Predplatné printovej verzie časopisu si môžete objednať na

www.mmpress.sk

kliknite sem

Aktuálne informácie z agrosektora nájdete na našej stránke agrobiznis.sk

strip-predplatne

strip3

strip-grafy

poc01poc02
poc03
poc04

 

NÁJDETE NÁS AJ NA:

fb-logo   insta-logo